Facultade de Dereito

Inicio

Roberto O. Bustillo BoladoBenvidos ao espazo web como docente de Roberto O. Bustillo Bolado, Profesor Titular de Dereito Administrativo da Universidade de Vigo.

Coordinador do grupo de investigación MEDEA-iURiS da Universidade de Vigo.

Publicacións Recientes


PUBLICACIÓNS EN REVISTAS CIENTÍFICAS


Bustillo Bolado, R.
Poden os organismos de conca esixir aos concesionarios a información da que dispoñen en relación coas súas obrigas de mantemento dos caudais ecolóxicos?
Revista de Dereito, Agua e Sustentabilidade (REDAS), nº 1, 2017.

COLABORACIÓNS EN OBRAS COLECTIVAS


Bustillo Bolado, R.
Os informes emitidos polas Confederacións Hidrográficas en caso de aprobación, modificación ou revisión de instrumentos de planificación territorial e urbanística: caracterización xurisprudencial e cauces xurídicos de reacción fronte aos mesmos.
en Navarro Caballero, T.M.(Coord.):
Desafíos do dereito de augas: variables xurídicas, ambientais e de dereito comparado.
Editorial Aranzadi, Pamplona, 2016, ISBN 978-84-9135-338-6, pp. 309-320.